Tanfolyamok


UEF (Víz alatti Felfedezök Szövetsége)

Az Underwater Explorers’ Federation (Víz alatti Felfedezök Szövetsége) egy új, korszerü búvároktatási rendszer, mely ötvözi magában a könnyübúvárkodás és búvároktatás elmúlt ötven évének tapasztalatait. A kedvtelési célú sportbúvárkodás területén alkalmazható legkorszerübb felszerelések, oktatási módszerek és merülési szokások figyelembe vételével került kialakításra.

A UEF alapvetö céljaként – minden búvároktatási rendszerhez hasonlóan – a búvár és a merülés biztonságát határozza meg. A búvárok oktatása során a gyakorlati élet tapasztalataiból indul ki, és messzemenöen figyelembe veszi a kedvtelési célú búvárok elgondolásait is. Alapfokon a kedvtelési célú sportbúvárokkal a UEF búvároktatási rendszer csak azokat az ismereteket sajátíttatja el, melyek a biztonságos felszerelés használathoz és merülésekhez elengedhetetlenül szükségesek. Ugyanakkor útmutatást, programot ad, és lehetöséget biztosít az ismeretek idöröl-idöre történö felfrissítésére a biztonságos merülések végrehajtása érdekében.

Akik az alapfokú búvárismereteknél többre kíváncsiak, s az alapfokú búvár ismereteit és gyakorlati jártasságát meghaladó merüléseket is végre akarnak hajtani azoknak is örömmel segít a UEF a haladó-, a mentöbúvári- és a speciális ismereteket nyújtó tanfolyamaival. A mentöbúvári minösítés megszerzése után szervezett merülések és elméleti oktatás útján lehet eljutni a kedvtelési célú sportbúvárok legmagasabb minösítési szintjére (vezetö búvár).

Egy oktatási rendszer sem müködhet hivatásos búvárvezetök – merülésvezetök és búvároktatók – nélkül. A kedvtelési célú búvárokat oktató, a merüléseiket segítö és biztonságukra felügyelö hivatásos búvárvezetök képzési útja a mentöbúvári fokozat után válik külön a sportbúvárok képzésétöl. A merülésvezetök oktatásában a legszélesebb körü búvárismeretek elsajátításán túl, az irányításuk mellett búvárkodók biztonságának megteremtése, hibáik felismerése és kijavítása kapja a legnagyobb hangsúlyt.

Azok a tapasztalt merülésvezetök, akik kedvet éreznek búvárok oktatására, és meg is felelnek a búvároktatókkal szembeni széleskörü elvárásoknak, búvároktatói tanfolyam keretében szerezhetnek búvároktatói minösítést. A UEF oktatási rendszerben négy búvároktatói minösítési szint létezik, melynek minden fokozata oktatói tanfolyamok útján szerezhetö meg.

A UEF búvártanfolyamokkal kapcsolatos eljárásokat a „UEF Búvárok Minösítési Szabályzata” tartalmazza. A tanfolyamok gyakorlati végrehajtását a – búvároktatók részére készült – „UEF Oktatási Szabályzat” elöírásai tartalmazzák. A két szabályzat a UEF búvártanfolyamai esetében biztosítja a szervezettséget, az azonos felépítést és tartalmat, a foglalkozások reális feltételek között történö megtartását, és a hallgatók objektív értékelését a vizsgák alkalmával. A szoros keretek között azonban a UEF biztosítja az oktatói szabadság érvényesülését is.

SZABADTÜDŐS BÚVÁR
A szabadtüdös merülések alkalmával a búvár a kisebb mélységek világát fedezheti fel. A légzökészülék nélküli merülések javítják fizikai kondíciónkat, vízbiztonságunkat és merülési technikánkat. A légzöcsö rendszeres használata segíti a helyes légzéstechnika elsajátítását.

GYERMEKBÚVÁR, KID DIVER
Minden 8-10 év közötti gyermek, aki tud úszni, jó a vízbiztonsága, s a szülei (gondviselői) hozzájárulnak, UEF Gyermek búvár tanfolyamot végezhet. Ez a minősítés kizárólag búvároktatóval vagy merülésvezetővel végrehajtott uszodai merülésekre jogosít, maximum 3 m mélységig.

HALADÓ GYERMEK BÚVÁR
Azok a 10-12 év közötti gyermekek, akik már természetes vizekben is szeretnének búvárkodni, jelentkezhetnek a UEF Haladó Gyermek búvár tanfolyamra. (Az úszástudás, a jó vízbiztonság és a szülői hozzájárulás itt is szükséges.) Ez a minősítés már nyílt vízi merülésekre is jogosít, oktató vagy merülésvezető kíséretében, maximum 5 m mélységig.

JUNIOR OPEN WATER DIVER
A gyermekek képzésének legmagasabb szintje a Junior nyílt vízi búvár tanfolyam. Ide várunk minden 12. életévét betöltött, jól úszó és jó vízbiztonsággal rendelkező gyermeket. Ez a tanfolyam megegyezik a UEF Nyílt vízi búvár minősítés megszerzésére irányuló oktatással, azzal a különbséggel, hogy a minősítést megszerzett gyermek csak oktatóval vagy merülésvezetővel merülhet, legfeljebb 10 méter mélységig.

OPEN WATER DIVER
UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamon részt vehet az a legalább 14. életévét betöltött személy – kiskorú esetében szülöi, gondviselöi írásbeli nyilatkozat szükséges – aki búvárkodásra szellemileg és egészségügyileg alkalmas, úszni tud, vízbiztonsággal rendelkezik, a vizet és a természetet kedveli, és az oktatás feltételeit tudomásul veszi. A tanfolyam elméleti oktatásból, uszodai alap búvárképzésböl és legalább 4 nyílt vízi merülésböl áll. A tanfolyam résztvevöi az elméleti ismeretek elsajátításáról írásbeli vizsga keretében, gyakorlati felkészültségükröl maximum 10 méter mélységü, nyílt vízben végrehajtott gyakorlati vizsga keretében adnak számot.

ADVANCED OPEN WATER DIVER
A UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamot eredményesen elvégzett személy olyan alapfokú búvárismeretekkel rendelkezö búvár lesz, aki képes a gyakorlati képzési körülményeinek megfelelö nyílt vízben, búvárvezető vagy oktató minösítésü búvárral legfeljebb 18 méteres mélységig dekompresszió nélküli merülést megtervezni és végrehajtani. Ismernie kell az adott mélységtartományban a búvárt veszélyeztetö jelenségeket, valamint tudnia kell önmagát és társát menteni. A UEF Nyílt vízi búvár merülésvezetö vagy búvároktató kíséretében legfeljebb 18 méter mélységig hajthat végre nyílt vízi, dekompresszió nélküli merülést.

MENTŐBÚVÁR, RESCUE DIVER
A UEF Nyílt vízi búvár miután merülési gyakorlatot szerzett, – amit a merülésnyilvántartó könyvébe bejegyzett és igazolt merülésekkel tanúsít – UEF Haladó nyílt vízi búvár tanfolyamon vehet részt. Ehhez legalább 20 db nyílt vízi merüléssel kell rendelkeznie a jelentkezönek. A Haladó nyílt vízi búvártanfolyam résztvevöi felfrissítik a Nyílt vízi búvártanfolyamon tanultakat, megismerkednek a hajós-, az éjszakai-, az áramlás- és a roncsok körüli merülésekkel, továbbá a müszeres búvártájékozódással. A hallgatók szélesítik ön- és társmentési ismereteiket. A tanfolyam elméleti-, uszodai oktatásból és legalább 4 db nyílt vízi merülésböl áll, melynek végén a hallgatók elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek. Maximális merülési mélység: azonos minösítésü merülöpárral 30 m, búvároktató vagy merülésvezetö kíséretében 30 m.

MASTER SCUBA DIVER, VEZETŐBÚVÁR

MERÜLÉS VEZETŐ, DIVEMASTER
A merülésvezetök oktatásában a legszélesebb körü búvárismeretek elsajátításán túl, az irányításuk mellett búvárkodók biztonságának megteremtése, hibáik felismerése és kijavítása kapja a legnagyobb hangsúlyt.


Specialitás tanfolyamokra a Haladó nyílt vízi búvár (Advanced Open Water Diver) illetve a Mentöbúvár (Rescue Diver) minösítés megszerzése után lehet jelentkezni. A specialitás minösítések megszerzése további lehetöségeket nyújt a víz altti világ felfedezéséhez, különleges búvárélmények és tapasztalatok gyüjtéséhez.


Azok a tapasztalt merülésvezetök, akik kedvet éreznek búvárok oktatására, és megfelenek a búvároktatókkal szembeni széleskörü elvárásoknak, Nyílt vízi búvároktatói tanfolyam keretében szerezhetik meg az elsö búvároktatói szint minösítését.

 

 

 

E-mail: